Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Dismanův rozhlasový dětský soubor mě ovlivnil na celý život. Kultivoval můj vztah k jazyku, mluvenému slovu, umění i kultuře v nejobecnějším smyslu slova. Díky němu jsem získal řadu důležitých dovedností a povědomí o rozhlasové, divadelní a televizní/filmové/dabingové práci, což mě dále ovlivnilo i při volbě mého povolání. Vliv Dismanova souboru na rozvíjení talentu i utváření hodnotových postojů je značný a zjevně nemá v Čechách v kategorii dramatických souborů srovnání.
V jeho stávající podobě jde totiž také o hravou školu svobodného a demokratického cítění a myšlení, slušnosti, solidarity, tolerance – zcela v duchu jeho tradice založené za první republiky panem Miloslavem Dismanem. 
Lví podíl na zachování a rozvíjení dismanovské tradice má osobní přínos mnohaletých vedoucích souboru, manželů Fleglových. Díky jejich úsilí se z Dismanova souboru podařilo vybudovat jedinečný soubor, který skvěle reprezentoval Český rozhlas a jeho veřejnoprávní hodnoty u nás i v zahraničí.  Kontinuitu tohoto unikátního tělesa si za změněných podmínek a především bez jejich dalšího vlivu na budoucí směřování souboru nedokážu představit.
V dospělosti jsem se s řadou absolventů setkal při studiích na DAMU, v divadlech, v Českém rozhlase, v nejrůznějších médiích.  I po letech nás soubor spojuje.
Způsob odvolání manželů Fleglových a oznámení o záměru sloučit nezaměnitelný a jedinečný Dismanův soubor s tělesem zcela odlišného zaměření a poslání považuji za špatný a vrcholně neslušný vtip. Pevně věřím, že si nynější jednání zástupců Českého rozhlasu kulturní veřejnost nenechá líbit.

MgA. Vojtěch Bárta
divadelní režisér a dramaturg