Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Zdena a Václav Fleglovi, do jejichž rukou jsem se ke svému ohromnému štěstí dostala v sedmi letech, kdy mě přijali do DRDS, mi dali naprostý základ do života.

Současnými neuváženými "reorganizacemi", jež mají za následek znemožnění pokračování  řídící práce manželů Fleglových v DRDS, jsem velmi překvapen a znechucen.

Jako dítě či dospívající jinoch jsem sice v DRDS nebyl, ale když jsem ve věku třiadvaceti let začal autorsky spolupracovat s Redakcí pro děti a mládež Československého rozhlasu,

Protestuji proti slučování Dětského rozhlasového dismanova souboru a Dětského pěveckého sboru.

DRDS je moje dětství, moje druhá rodina. Je to také základ mých znalostí o dramatickém projevu, rozhlase, dabingu i zpěvu. Je to prostředí, ve kterém se děti učí týmové práci, vzájemné úctě a pomoci slabším.