Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Dismanův rozhlasový dětský soubor mě ovlivnil na celý život. Kultivoval můj vztah k jazyku, mluvenému slovu, umění i kultuře v nejobecnějším smyslu slova. Díky němu jsem získal řadu důležitých dovedností a povědomí o rozhlasové, divadelní a televizní/filmové/dabingové práci, což mě dále ovlivnilo i při volbě mého povolání.

Nikdy jsem nebyla členkou DRDS, ale při své práci přicházím s jejich dětmi do každodenního kontaktu. Už z principu dlouholeté tradice a prestižnosti DRDS se zasazuji za udržení nadále fungujícího souboru s osvědčenými výsledky.

Zrušit DRDS? To je, jako kdyby Sparta řekla, že ruší žáky a dorostence. Když chcete hrát první ligu, musíte mít kvalitní přípravku. A já věřím a doufám, že Český rozhlas první ligu hrát chce.

DRDS není žádný kroužek. DRDS je mravní hodnota, vycházející z důležité premisy, že kulturou a kuturností lze vychovávat. Dismančata jsou trochu jiná než jejich vrstevníci, mají v sobě určitý etos, schopnost rozlišit dobré a zlé a postavit se na stranu dobrého.

Myslím, že základní myšlenkou DRDS nebylo pěstovat cvičené opičky a malé génie, ale kultivovat smysl pro umění, hravost a fair play. A to se povedlo u mnoha generací. Byla by škoda dalším dětem tu šanci vzít!!!