Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Na těchto webových stránkách, které před časem výrazným způsobem napomohly zachovat samostatnost ojedinělého souboru, se v této souvislosti na přelomu let 2014 a 2015 mimo jiné vyrojilo mnoho příspěvků a vyznání bývalých členů DRDS. Úloha této internetové adresy naštěstí pominula, jako osobitý archiv a důkaz výjimečnosti společenství absolventů souboru však slouží dál.
Stejné poslání má i měsíčník DRDSpress, rozesílaný ve formě pdf na mailové adresy abonentů. Postupné umísťování jeho jednotlivých čísel ve formě rubriky právě zde může rozšiřovat čtenářskou obec i nad rámec rozesílacího seznamu a poskytovat tak zájemcům barvitější a ucelenější představu o historii i současnosti Dismanova souboru.