Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112

"...dovolte, abych vyjádřil znepokojení nad osudem Dismanova rozhlasového dětského souboru, který funguje již zhruba osmdesát let pod ochrannými křídly Českého rozhlasu.

S Dismaňákem jsem prožila neuvěřitelných 13 sezón. Ty první jako členka, později jako asistentka vedoucích Zdeny a Václava. Z toho, co jsem tam prožila, čerpám celý život. Nejen v profesním životě, ale hlavně ve vztahu k druhým lidem.

DRDS je pro mnohé z nás něco jako škola, ktrou jsme úspěšně absolvovali. A jsme na to patřičně hrdí! Fleglovi nám nedali "jen" základy dobré mluvy a případně herectví nebo práce s mikrofonem, ale i nesmazatelné a pevné základy slušného chování, pokory a sebekázně.

Dismanův rozhlasový dětský soubor nezpochybnitelně náleží ke kulturnímu dědictví této země. Tradici souboru, kterým prošly stovky kulturních osobností, se neodvážila narušit ani komunistická totalita.

Jsem přesvědčena, že DRDS pod vedením manželů Fleglových představuje v českém i celosvětovém kontextu naprosto unikátní prostředí. Za 25 let soustavné práce Fleglovi v souboru promyšleně vybírají takové aktivity, které děti kvalitně připravují nejen na práci s mikrofonem či na jevišti.