Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112

S novým školním rokem byl Dismanův rozhlasový dětský soubor (DRDS) přestěhován z budovy rozhlasu na Vinohradské do sklepních prostor rozhlasu v Karlíně. Děti tak přišly o své dlouholeté zázemí a byly nuceny zkoušet v prostorách, které pracovníci hygieny označili za nevyhovující. O 6 týdnů později byla umělecké vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru Zdeně Fleglové předána výpověď pro nadbytečnost.

Současně a bez vědomí vedení DRDS byl rodičům členů rozeslán dopis Jana Simona (zde), který v něm oznamuje organizační změny týkající se DRDS: sloučení DRDS s Dětským pěveckým sborem (DPS), přičemž toto nové těleso by měla vést paní Jana Říhová, dosavadní produkční DRDS. V dopise jsou rodiče dětí zváni na informativní schůzku, která se bude konat dne 4. listopadu v 17 hod. v karlínském studiu A. Vysvětlení a důvody prováděných změn a opatření zcela chybí.

V úterý 14.října zveřejňuje Český rozhlas tiskové prohlášení, ve kterém informuje o sloučení DRDS a PDS. Pro nezasvěcené vyznívá jako "dobrá zpráva": děti se budou rozvíjet pod vedením zkušených pegagogů a odborných lektorů, budou se věnovat mimo jiné výuce rozhlasových forem, dramaturgii, hlasové průpravě na mikrofon, pohybové výchově, herectví, pěveckému projevu, práci s rozhlasovou technikou či softwarem. Bude navázána spolupráce s prestižnými subjekty v oblasti kultury.

Přitom každý, kdo je obeznámen s dosavadním fungováním DRDS, musí mít pocit, že výše zmíněnou vizi musely dotyčné osoby ukrást přímo ze "souborové kuchyně". Je známo, že členové DRDS úspěšně účinkují v rozhlasových hrách, v prestižních divadlech, ve filmu i televizní produkcích. Že jejich dokonalou přípravu oceňuje publikum daleko za hranicemi naší republiky. Že absolventi DRDS se dobře uplatňují jako profesionální herci, moderátoři, režiséři atd.

Vyzýváme tímto všechny příznivce DRDS, jeho absolventy, rodiče dětí, spolupracovníky souboru, aby spojili své síly a postavili se proti těmto praktikám, které připomínají dobu dávno minulou. Pokusme se zabránit spojení dvou zcela odlišných těles, které by znamenalo zánik DRDS takového, jak ho známe z historie a současnosti. Nedovolme, aby se s vedením DRDS, které za 24 let činnosti odvedlo obrovské množství práce a zasloužilo se o úspěchy, které překročily hranice České republiky i evropského kontinentu, jednalo způsobem, který odporuje principům lidské slušnosti.