Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112

Dopis ředitele centra uměleckých těles Českého rozhlasu Jana Simona obdrželi pouze rodiče členů DRDS. Stávající umělečtí vedoucí DRDS Zdena a Václav Fleglovi se o jeho existenci a o plánovaných krocích dozvěděli až prostřednictvím rodičů členů.

Vážení rodiče a příznivci Dismanova rozhlasového dětského souboru (DRDS),
rádi bychom vás informovali o tom, že DRDS vstoupí od příštího roku do další etapy své existence, která ještě více prohloubí jeho působení na umělecký a dovednostní rozvoj dětí a také lépe nastaví jeho organizační, pedagogickou a uměleckou činnost. Naším cílem je, aby působení v DRDS nadále přinášelo radost dětem, jejich rodičům i širokému publiku a aby zároveň soubor byl vysoce profesionálním tělesem s odpovídající pružnou a efektivní strukturou, která zaručí jeho další rozvoj. Od 1. ledna 2015 jsme se proto rozhodli propojit Dismanův dětský rozhlasový soubor a Dětský pěvecký sbor (DPS). Vznikne tím v rámci Českého rozhlasu jeden silný subjekt, který nabídne svým členům zejména lepší zázemí pro realizaci projektů spojených s činností souboru.

Náplní činnosti souboru bude stále rozvoj dovedností a činností spojených s rozhlasovým vysíláním, a to při maximální snaze o prezentaci výsledků v rámci Českého rozhlasu. Využijeme také kvalifikovaný potenciál hudební a hlasové výchovy stávajícího DPS napříč složkami nově utvářeného dětského souboru. Všechny důležité praktické a organizační rozhodnutí týkající se činnosti tělesa, budou v rukou odpovědného a zkušeného producenta, kterým bude Jana Říhová. O dětské členy se pak budou starat lektoři v oblasti rozhlasových forem, dramatu, hudby i rozhlasové techniky. Díky moderní a nově vystavěné struktuře budou mít odborní lektoři dostatek prostoru a času na to, aby se mohli věnovat tomu, o co jde v souboru především – umělecký a dovednostní rozvoj dětí, které ho navštěvují.

Vážení rodiče, děkujeme vám za vaši stávající pomoc a věříme, že nám poskytnete podporu při realizaci této změny. Chceme, aby DRDS patřil nejen nyní, ale i za pět či deset let ke špičkovým a respektovaným souborům svého druhu nejen v České republice, ale i v zahraničí. Z tohoto důvodu přistupujeme ke změnám, které jsou nutné, systémové a které ještě více přimknou DRDS k samotné podstatě Českého rozhlasu jako kulturní a vzdělávací instituci. Oceníme, pokud budete ochotni se společně s námi na psaní nové kapitoly DRDS podílet.

Vzhledem k této změně si vás dovoluji pozvat na informativní schůzku, na které vám projekt nové podoby fungování DRDS rádi představíme. Tato schůzka se bude konat v úterý 4. 11. 2014 v 17:00 hodin, a to ve Studiu A Českého rozhlasu v Karlíně.

Děkuji vám a těším se na brzkou shledanou.

V Praze, dne 13. 10. 2014

S přátelským pozdravem

Jan Simon

ředitel centra uměleckých těles Českého rozhlasu