Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Je velkou zásluhou Českého rozhlasu, že vzal kdysi pod svá křídla Dismanův soubor a že mu zajistil rozvoj. Vedle hlasového školení umožňoval mnoha stovkám dětí získat kulturní, citovou a mravní výchovu, z jejíchž výsledků čerpají (čerpáme) po celý život. Pilířem a zárukou této výchovy byli vždy umělečtí vedoucí souboru: za osmdesát let se vystřídali jen tři a všichni ze souboru učinili hlavní náplň svého života; Český rozhlas se však bohužel s žádným z nich nedokázal rozloučit důstojně. Model existence bez uměleckého vedoucího, jen s manažerkou a specializovanými lektory, ze své podstaty neumožňuje pokračování toho, co bylo vždy na souboru nejcennější. Proto jednoznačně podporuji pět požadavků iniciativy Zachraňte DRDS a proto čekám s Martinem Převrátilem na odpovědi na jeho otázky položené Českému rozhlasu. Přál bych Dismanovu souboru, aby nebyl nucen na své tradici a dobré praxi nic zásadního měnit, a přál bych mu uměleckého vedoucího, který bude dětem stejnou kulturní a vůbec životní autoritou, jakou byli všichni vedoucí dosavadní, a který bude moci odejít v dobrém. Českému rozhlasu přeji, aby byl schopen rozhodovat s vědomím odpovědnosti za to dobré, čemu pomohl na svět, a z hlediska věčnosti.

Robert Adam
docent FF UK v oboru český jazyk
a předseda kolegia Kruhu přátel českého jazyka