Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112

Panu řediteli
Mgr. Janu Simonovi
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 00 Praha 2 – Vinohrady


Vážený pane Mgr. Jane Simone,


Vaše rozhodnutí rozpustit legendární Dismanův rozhlasový dětský soubor, který existuje již od roku 1935 (spojení s jinou skupinou znamená de facto jeho likvidaci) a zároveň dát výpověď paní Zdeně Fleglové, zasloužilé vedoucí v posledních 25 letech vyvolalo naše nesmírné rozhořčení a nesouhlas!

Ve jménu našich německých  a českých členů a přátel spolku Porta Bohemica Vás naléhavě žádáme , abyste toto rozhodnutí vzal ihned  nazpět !!

Náš protest vyplývá z přesvědčení, že vzhledem k velkým zásluhám DRDS, jeho současné vedoucí a jejího manžela Václava Flegla způsobíte svým rozhodnutím značnou škodu na tak citlivém česko-německo-židovském vztahu. Toto nelze akceptovat nikým, kdo se v této oblasti angažuje. Svým rozhodnutím škodíte Českému rozhlasu těžkou ztrátou kvality a dobré pověsti po stránce umělecké i pedagogické, směřující do budoucnosti.

My Češi a Němci v Brémách a okolí jsme měli několikrát možnost přesvědčit se o vysoké umělecké a lidské kvalitě DRDS a o vynikajícím výkonu jeho vedení. S velkým vděkem  jsme přijali jejich záslužnou práci v oblasti německo-česko-židovských vztahů :

-     v roce 2002 vystoupil DRDS poprvé v Brémách s celosvětově uznávaným orchestrem Deut-sche Kammerphilharmonie a chlapeckým sborem Unser Lieben Frauen Kirche s terezínskou operou Brundibár. Za přítomnosti přeživší paní Evelíny Mérové měl tento projekt ohromující úspěch.

-     v roce 2006 navštívila brémská delegace Památník Terezín a slavnostně odhalila v kolumbáriu pamětní desku pro deportované a z velké části zavražděné Židy z Brém. Jako gesto uznání této akce poskytl DRDS brémské skupině na Pražské židovské obci zvláštní představení opery Brundibár, které zanechalo na nejvyšších místech města Brém hluboký a nezapomenutelný dojem

-     v roce 2007 se DRDS zúčastnil projektu Petr Ginz. Spolu s brémským souborem mládeže předvedli v Brémách a v Praze kantátu Petr Ginz od Stephana Reisse. I tento projekt zde sklidil neuvěřitelný úspěch a uznání.

- na rok 2015 se v Brémách  a severním Německu plánují další projekty s DRDS

Kromě Brém, byli jsme i v Praze několikrát pozváni na představení DRDS a měli příležitost přesvědčit se o vynikajícím pedagogickém i lidském vedení „dismančat“ manžely Fleglovými. Jsme toho názoru, že tato snaha vést děti a mládež tak, aby se z nich stali slušní, kultivovaní a sociálně cítící lidé, je příkladná a  sotva najde obdoby !

Kromě výše uvedeného chceme dále upozornit na toto: DRDS je jediný soubor, který jako zástupce České republiky autenticky udržuje vzpomínku na zavražděné děti během holocaustu nejen ve své vlasti a v Německu, nýbrž i v mnoha jiných zemích světa.

8. 3. 2014 jsme měli možnost sledovat  v televizním přenosu velmi působivé a dojemné představení Brundibára v Rudolfinu na památku vyhlazení rodinného tábora v Osvětimi. Význam DRDS při této vzpomínkové akci jste, vážený pane Simone, nemohl přehlédnout!

Netajíme se tím, že způsob, jakým zacházíte s manžely Fleglovými, kteří se tak zasloužili
o pověst DRDS a celého Českého rozhlasu, považujeme za absolutně nepřiměřený
a nehorázný!

Proto Vás naléhavě prosíme, abyste své rozhodnutí vzal s okamžitou platností zpět, a tím zabránil poškození dobrého jména Českého rozhlasu doma i v zahraničí !!!                    Dirk Harms
                    předseda Česko-německého spolku
                    Porta Bohemica v Brémáchoriginál dopisu v NJ si můžete stáhnout zde.