Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Když jsem byl v nedávné době členem nejužšího vedení ČRo, jedním z mých největších rozčarování byl poznatek o elementární neznalosti rozhlasové historie u povětšiny mých tehdejších kolegů. O mnohých rozhlasových osobnostech neměli nejmenšího ponětí, natož aby znali jejich práci a odkaz pro další generace. Upřímně, nijak je to netrápilo. Bez znalosti předcházejícího vývoje, zdravého respektu ke skutečným rozhlasáckým velikánům se obtížně rozhoduje o stávajícím a budoucím počínání. Obávám se, že i v tom je jedna z příčin přezíravých, neodborných zásahů nejen v případě DRDS.

Přeji ČRo, všem opravdovým rozhlasákům a posluchačům do budoucna jen vše dobré, lepší, nejlepší. Je na čase, aby už bylo líp.

V úctě

PhDr. Oldřich Šesták