Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Vážení členové Rady Českého rozhlasu
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., předseda Rady
PhDr. Petr Šafařík, místopředseda Rady
PhDr. Jiří Vejvoda, místopředseda Rady
Mgr. Milan Badal, člen Rady
Mgr. Hana Dohnálková, dipl. um., členka Rady
Bc. Tomáš Kňourek, člen Rady
Th.Mgr. Ervín Kukuczka, člen Rady
Bc. Ivan Tesař, člen Rady
Ivan Vodochodský, člen Rady

V Praze dne 24. října 2014
Věc: Podnět Radě Českého rozhlasu ve věci plánované restrukturalizace Dismanova rozhlasového dětského souboru.

Vážená paní, vážení pánové,

jako pověřený mluvčí níže uvedených rodičů členů Dismanova rozhlasového dětského souboru (DRDS) se na Vás obracím s podnětem k přezkoumání rozhodnutí vedení Českého rozhlasu, jehož důsledkem má být restrukturalizace DRDS, zahrnující mimo jiné sloučení s Dětským pěveckým sborem (DPS) a převedení rozhodnutí týkajících se činnosti tělesa do rukou předem vybraného producenta a spolupracujících lektorů. V rámci přijatých změn již byla k 1. lednu 2015 dána výpověď stávající umělecké vedoucí DRDS paní Zdeně Fleglové, která soubor úspěšně vedla poslední čtvrtstoletí.

Informace o již schváleném rozhodnutí restrukturalizovat DRDS k 1. lednu 2015 byla rodičům oznámena panem Mgr. Janem Simonem, ředitelem Centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek, zcela nečekaně dne 13. října 2014, a to bez jakýchkoliv předchozích náznaků, že se k něčemu podobnému schyluje. Rodiče jsou překvapeni, že s nimi nebyla tak významná změna předem konzultována a obávají se, že náhlá a v mnoha ohledech nesmyslná transformace se citlivě dotkne především jejich dětí, na něž zjevně nikdo z kompetentních osob při přijímání tak krkolomných rozhodnutí nemyslel. Konkrétní podoba budoucího uspořádání má být rodičům představena na schůzce konané 4. listopadu 2014, panuje však obava, že na jakoukoliv následnou reakci ze strany rodičů již může být pozdě. Proto se rodiče rozhodli obrátit na Radu Českého rozhlasu již nyní.

Důvody svého znepokojení a preferované další kroky a návrhy na řešení situace rodiče vyjádřili v dopise generálnímu řediteli Českého rozhlasu panu Mgr. art. Peteru Duhanovi. Dopis je přiložen, stejně jako původní oznámení o restrukturalizaci, zaslané rodičům členů souboru dne 13. října 2013 a podepsané Mgr. Janem Simonem.

Bude-li třeba, jsem připraven Radě Českého rozhlasu obratem poskytnout osobně či elektronickou cestou další doplňující informace či materiály se vztahem k tomuto podnětu.
Podnět samotný považujte prosím za otevřený a veřejný dokument.

S úctou

Mgr. Martin Převrátil
mluvčí rodičů

Rodiče členů DRDS, kteří vyjádřili souhlas s tímto podnětem Radě ČRo:
jména 76 rodičů
----------------------------------------------------

Verze v PDF zde.