Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
 
Nová koncepce Dismanova souboru: sbormistr na vedlejšák a soubor ve sklepě

Veletoče kolem Dismanova rozhlasového dětského souboru se dostaly až na stůl Rady Českého rozhlasu. Ta se na středečním veřejném zasedání snažila dopátrat, proč je potřeba reorganizovat něco, o čem se doposavad hovořilo jen v superlativech, a to i ve výročních zprávách Českého rozhlasu.

Ani předem připravená "slajdšou" znázorňující kromě jiného i organizační změny v podobě přesunu veškerých kompetencí od jednotlivých sbormistrů směrem k Janu Simonovi však Radu zjevně nepřesvědčila: jednomyslně bylo přijato usnesení, ve kterém se doporučuje respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru, personální změny vést formou otevřených výběrových řízení, zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci.

Bohužel doporučení Rady nejsou pro vedení Českého rozhlasu nikterak závazná. Hned poté vyšla tisková zpráva, která potvrzuje, že od 1.1.2015 se o DRDS bude starat producent.
O důvodech, proč vedoucí dramatické sekce, pěvecké sekce a nově vzniklé sekce tzv. "rozhlasových činností" mají bez jakékoliv pravomoci pro soubor pracovat na vedlejšák v podobě dohody o pracovní činnosti, lze jen spekulovat.
Naopak v žádné dosud publikované tiskové zprávě rozhlasu nenajdeme vysvětlení, proč byl soubor se začátkem nového školního roku z vinohradské zkušebny vystěhován, aby skončil ve sklepě rozhlasu v Karlíně, který hygiena shledala jako prostor pro děti nevhodný.

A tak si kladu stejnou otázku, kterou položil na zasedání jeden z radních: jestli tato kauza nesoucí rysy podobné červnovému odchodu Filipa Rožánka není důsledkem pochybení systémového charakteru. A odpovím si opět otázkou: nenastal čas v rozhlase pořádně vyvětrat?

Petra Horáková Krištofová
členka DRDS 1986 - 1993
asistentka vedení DRDS 1995 - 1998