Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Mgr. Jan Simon
Ředitel centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2 – Vinohrady

V Praze dne 13. října 2014

Vážený pane řediteli,
s neskrývaným překvapením jsem si dnes přečetl Váš dopis, který jste adresoval rodičům a příznivcům Dismanova rozhlasového dětského souboru. Vzhledem k závažnosti sdělení Vás tímto žádám o objasnění motivů vedoucích Český rozhlas k zásadním a nečekaným změnám, které ve svém dopisu zmiňujete. Důvody mého znepokojení jsou následující:
- V první řadě považuji za nepřípustné, aby tak významná novinka byla oznámena rodičům ze dne na den stroze e-mailem, bez jakékoliv předchozí konzultace či náznaku, že je třeba dramaticky měnit stávající běh věcí. Důvody, které ve svém dopise uvádíte, jsou pouze obecného rázu a nijak neobjasňují, z jakého důvodu bylo nutné náhle, navíc těsně po zahájení jubilejní 80. sezóny DRDS, nahradit tandem manželů Fleglových novým vedením, byť s působností od 1. ledna 2015.
- Pokud bylo nutné přistoupit ke změně vedení, očekával bych v zájmu zachování kontinuity souborové práce postupné předání aktivit DRDS novému týmu, na jehož výběru by se stávající vedení mělo podílet. Tak tomu bylo dokonce i v době, kdy manželé Fleglovi na začátku divokých 90. let přebírali DRDS od režiséra Jana Bergera. Způsob, k jakému se vedení Českého rozhlasu při výměně vedení DRDS nyní uchýlilo, vnímám ve vztahu k ostatním zúčastněným za podlý.
- Naše děti jsme svěřili do péče manželů Fleglových proto, že jsme měli (a dosud máme) víru v jejich pedagogickou erudici a schopnost odborně vést členy DRDS v duchu kulturnosti, upevňování slovesných dovedností, obecné slušnosti a tolerance. Tuto důvěru jsem neztratil ani přes občasná vzájemná nedorozumění, jež jsme v průběhu času s Fleglovými řešili. Nyní se ze dne na den se dozvídáme, že dosavadní režim práce se diametrálně změní a děti budou svěřeny týmu tvořenému nespecifikovanými „lektory“, kterým máme „poskytnout podporu“, ale o nichž nic nevíme. Obecné fráze o „kvalifikovaném potenciálu hudební a hlasové výchovy“ či „lepším zázemím pro realizaci projektů spojených s činností souboru“ jako důvodů sloučení obou těles jsou prázdné a zřejmě zakrývají pravou podstatu věci.
- Účelové spojení dramatického souboru (DRDS) a pěveckého sboru (DPS) považuji za velmi nešťastné. Troufám si odhadnout, že sloučení obou těles ve svém důsledku povede k celkové degradaci umělecké úrovně jejich členů. Hraní není zpěv a zpěv není hraní, oba žánry vyžadují z podstaty věci diametrálně jiný přístup a vedení. Spojením vznikne tuctový muzikál bez vlastní tváře. Přijdeme o špičkový dramatický soubor s autentickou historií, který nemá v České republice konkurenci. K „dismaňáku“ se dodnes ochotně hlásí herci napříč
generacemi, stávající členové nesou jméno souboru dál, ať už v rozhlasových pořadech, na nejvýznamnějších českých divadelních scénách, v dabingu, televizi či filmu. Sloučení s pěveckým tělesem povede, obávám se, k likvidaci DRDS v té podobě, v jaké jej známe a dodnes vnímáme.
V souvislosti s výše uvedeným Vás, pane řediteli Simone, žádám o odpovědi na následující otázky:
1. Jaké konkrétní důvody vedly kompetentní osoby v Českém rozhlasu k tak náhlé změně vedení DRDS?
2. Dalo vedení Českého rozhlasu manželům Fléglovým najevo, že je nutné ve vedení DRDS provést změny? Pokud ano, kdy?
3. Jaké jsou roční finanční náklady Českého rozhlasu na provoz obou uměleckých těles a jaký je předpokládaný ekonomický přínos sloučení těchto těles?
4. Kdo rozhodl o tom, že soubor od 1. ledna 2015 povede paní Jana Říhová?
5. Na základě jakých kritérií byla paní Jana Říhová vybrána jako nová vedoucí DRDS?
6. Jaký název ponese těleso vzniklé sloučením DRDS a DPS?
7. Existuje ucelený koncept práce a směřování nového tělesa? Pokud ano, je možné jej obratem zveřejnit na webových stránkách DRDS?
8. Jak se sloučení s pěveckým sborem DPS promítne do zkoušek, soustředění a ostatních aktivit stávajícího DRDS?
V úctě
Mgr. Martin Převrátil
dlouholetý člen DRDS, otec dvou aktivních členů souboru
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V kopii elektronickou cestou: generální ředitel ČRo Peter Duhan
Rada Českého rozhlasu
Jana Říhová
Zdena Fleglová
Václav Flegl
rodiče členů DRDS