Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Mgr. Jan Simon
Ředitel centra uměleckých těles, soutěží a přehlídek
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99 Praha 2 – Vinohrady

V Praze dne 14. října 2014
Vážený pane řediteli,
ráda bych se vyjádřila k plánům současného vedení Českého rozhlasu na odvolání Zdeny a Václava Fleglových z vedení Dismanova rozhlasového dětského souboru a na následné sloučení souboru s Dětským pěveckým sborem.
Jakožto dlouholetá členka a absolventka jsem přesvědčena, že DRDS pod vedením manželů Fleglových představuje v českém i celosvětovém kontextu naprosto unikátní prostředí. Za 25 let soustavné práce Fleglovi v souboru promyšleně vybírají takové aktivity, které děti kvalitně připravují nejen na práci s mikrofonem či na jevišti. Kultivují je také v každodenním mezilidském kontaktu či v týmové práci a učí je lásce k literatuře, divadlu a historii. Jedná se o naprosto nenahraditelnou zkušenost. Absolventy souboru jsou vynikající umělci a přední osobnosti českého kulturního dění. Nejen oni z dovedností a kontaktů získaných během působení v DRDS žijí celý život.
Kromě impozantního výčtu vynikajících absolventů souboru, který je jistě snadné dohledat, DRDS mnohokrát reprezentoval Český rozhlas i celou Českou republiku po celém světě. Sama jsem se v devadesátých letech zúčastnila cest s dětskou operou Brundibár do Francie, do Německa, do Belgie a do USA. Ne náhodou soubor nepřetržitě fungoval 80 let až dodnes.
Pokoušíte se významně narušit, ne-li zrušit prostor, ve kterém mohly a mohou vyrůst významné osobnosti českého (nejen) kulturního prostředí. Nejspíše si to v tuto chvíli neuvědomujete, ale ohrožujete tímto krokem něco, co činí Český rozhlas výjimečnou institucí. Je dost možné, že se jedná o podřezávání větve pod vlastníma nohama. Jak jinak lze hájit funkce veřejné instituce před komerčními subjekty, než odkazováním na její přidané hodnoty a jinde nezastoupené vysoce kvalitní a úspěšné aktivity?
Tímto vyjadřuji s vašimi kroky ohledně Dismanova rozhlasového dětského souboru výrazný nesouhlas a věřím, že DRDS bude zachován ve stávající podobě, s případnými změnami ve vedení souboru konzultovanými s manželi Fleglovými – tak, aby byl chod souboru co nejméně narušen.
S pozdravem
Mgr. Markéta Štechová
doktorandka Mediálních studií na Fakultě sociálních věd UK
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
728778327