Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
O dětské členy se budou starat lektoři v oblasti rozhlasových forem, dramatu, hudby i techniky. Díky moderní a nově vystavěné struktuře budou mít tito odborníci dostatek prostoru a času na to, aby se mohli věnovat tomu, o co jde v souboru především – umělecký a dovednostní rozvoj dětí, a to v činnostech spojených s rozhlasovým vysíláním. Všechny důležité praktické a organizační rozhodnutí týkající se činnosti tělesa, pak budou v rukou odpovědného a zkušeného manažera.

Milá Zdeno, milý Václave,
nikdo z autorů těch arogantních, hloupých řádek zřejmě neví, co jste udělali pro několik generací dětí, které se dostaly do souboru. Nejspíš vůbec netuší, co boří. O úrovni autorů rozhodnutí vypovídají i pravopisné chyby v těch několika řádcích. Co chtějí tito lidé učit další generace? Mohu jen doufat, že se jim do rukou dostanou děti dostatečně psychicky odolné.
Anonymní lektoři, koučové, manažeři nikdy nenahradí váš přístup, zaujetí a osobní přínos pro rozvoj dětí. Dovednostní a umělecký rozvoj je jen jedna stránka věci.
Vy jste vychovali nejenom herce ale i právníky, diplomaty, matematiky, fyziky, filosofy a spoustu dalších rovných, kultivovaných, úspěšných mladých lidí.
Dali jste dětem pevné normy chování, naučili jste je kulturně mluvit a hlavně vštípili jim smysl pro povinnost.
Vaše členy dokonale připravené pro dabing vítám ve svém studiu již více než 20 let. Kolikátá je to generace nedokážu spočítat. Kromě toho, že prostě "umějí", jsou ukáznění a nekonečně spolehlivější než jejich vrstevníci přicházející odjinud. Jsou to zkrátka dokonalí malí profesionálové, se kterými je radost pracovat.

Jsem a zůstanu vděčný za svoje Dismanče, které u vás prožilo skvělé dětství.

Upřímně vám vděčný
Mgr. Jan Morávek
Studio Grant Dabing