Loading...
  info@zachrante-drds.cz +420 773 258 112
Moji milí,

podepisujeme a rozesíláme petici, seč můžeme. Je skvěle napsaná! Kéž by to na věci něco změnilo! Vybudovat cokoli je tak těžké - a zrušit škrtem pera tak snadné! Osmdesát let oproti jediné vteřině. Co práce, společenských aktivit a živého dění je za Dismany, kolik osudů a životních úspěchů, jakým přínosem je a byl tenhle soubor pro nevyzrálou českou společnost! To neosobní řídící struktury ze své podstaty vůbec neberou v potaz, ač za nimi stojí mnohdy velmi omylní lidé. Z čistě osobního hlediska jen dodávám, že to je, jako by nám všem, kteří jsme se kdy pohybovali v blízkosti Dismanova souboru, zrušili kus života.

Držím palce, jestli je to něco platné, a doufám, že facebooková iniciativa mlaďochů přinese do téhle hořkosti aspoň nějaký sladký plod.

Strašně moc na vás s Vaškem myslíme.
S láskou a obdivem ke všemu, co jste za to skoro již čtvrtstoletí udělali,
Eva K.